Všeobecné podmínky

Veškerá komunikace jde přes Martinu, ne jednotlivé venčitele.

Venčení/hlídání počíná vstupem do vašeho domu/bytu a končí v momentě našeho odchodu.

Mimo péče o štěnata a o psy se zdravotními problémy si vyhrazujeme dvouhodinový interval pro příjezd.

Štěňata nevenčíme v rizikových lokalitách (na ulici, mezi psy), dokud nejsou plně naočkována.

Seznamte prosím osoby, které se podílí na péči o vašeho psa, s našimi podmínkami.

Platební podmínky

Na konci kalendářního měsíce vám zašleme fakturu za dodané služby splatnou do 7 pracovních dnů. Pro dlouhodobé hlídání požadujeme úhradu 50% ceny služby do 7 dnů od potvrzení objednávky.

Zrušení služby

Venčení, běhání a péče o štěňata
Jsme si vědomi toho, že se věci mění a někdy je třeba domluvu zrušit. V takovém případě bychom vás žádali o zaslání e mailu, zaslání SMS nebo zatelefonování.

Pro venčení, běhání a návštěvy štěňat je třeba zaslat zprávu o zrušení nejpozději do 19 hodin v den předcházející domluvenému termínu, jinak jsme nuceni vám fakturovat plnou částku objednané služby.

Hlídání
Pro hlídání je třeba zaslat zprávu o zrušení 2 dny před domluveným termínem (pokud smluvený čas zahrnuje víkend, potom 7 dní) do 19 hodin.

Pokud se jedná a dlouhodobé hlídání (více než 7 dní), je třeba službu zrušit 7 dní před domluveným termínem.

Pokud rezervaci včas zrušíte, nebudeme vám za službu fakturovat.

Pokud rezervaci nezrušíte včas, budeme nuceni vám fakturovat 50% částky za objednanou službu.

V případě, že rezervaci zrušíte v den domluveného termínu nebo po 19 hodině v den předcházející domluvenému termínu, budeme nuceni vám fakturovat plnou částku za objednanou službu.

Pokud obednávku nezrušíte a váš venčitel se dostaví, budeme nuceni vám fakturovat plnou částku za objednanou službu.

Výcvik
V případě, že rezervaci zrušíte méně než 24hod před zamluveným termínem, budeme nuceni vám fakturovat 100% částky.

V případě, že rezervaci zrušíte méně než 48hod před zamluveným termínem, budeme nuceni vám fakturovat 50% částky.

V případě, že rezervaci zrušíte méně než 5 dní před zamluveným termínem, budeme nuceni vám fakturovat 20% částky.


Vaše názory, naše zodpovědnost…