OBECNÉ

V čem jsou Pawz jiní než ostatní společnosti zabývající se venčením a hlídáním psů?

Pawz jsou první a jedinou společností v Praze, která se stará o vaše milé chlupáče individuálně. Vždy se jedná o stoprocentní profesionalitu umožněnou maximální péčí, kterou je možno vytvořit jen pokud se vždy staráme pouze o jednoho psa.

Naším cílem je navázat s dvou i čtyřnohými klienty dlouhodobé vztahy založené na přízni a porozumnění. Nejsme jen ten, kdo venčí vašeho psa, jsme jeho a vaši kamarádi.

Víme jak silné jsou citové vazby mezi vámi a vašimi miláčky a proto se snažíme vždy o maximální kvalitu a otevřenou oboustrannou komunikaci. K tomu patří i on line informace o vašem psu, zprávy z hlídání a vycházek.

Jaké jsou vaše provozní hodiny?

Normální hodiny jsou pondělí až pátek 8 – 19 hodin. Služby poskytované mimo tento čas mají cenové přirážky.

Jste pojištěni?

Ano. Společnost Pawz má sjednáno pojištění odpovědnosti pro případ škody způsobené jinému. Uvědomujeme si, že i přes to, že se chováme zodpovědně a profesionálně, může dojít k nečekaným situacím kdy v důsledku naší podnikatelské činnosti může vzniknout škoda, za kterou bude naše společnost odpovědná a kterou bude povinna nahradit. Pro tyto případy jsme uzavřeli pojištění, které ochrání před následky škod jak majitele domácích mazlíčků, kterým poskytujeme služby, tak i další osoby. Toto pojištění kryje škody na zdraví a životě, majetku, svěřených domácích mazlíčcích i případné škody finančního charakteru. Pojištění máme sjednáno u renomovaného pojistitele s limitem plnění ve výši 5 miliónů Kč.

 

BĚHÁNÍ SE PSY

Proč je důležité běhání se psy ?

Mezi základní a nezbytné přínosy běhu pro psy patří zejména:

  • snížení rizika nadváhy
  • posílení kardiovaskulárního systému
  • posílení svalstva
  • posílení kostí a kloubů
  • zlepšení a stabilita nálady
  • zvýšení mentální svěžesti
  • zlepšení kvality spánku
Mám už venčitele psa, proč bych potřebovala vaše služby ?

Venčení psa a běh je něco jiného. Je váš venčitel ochotnýa schopný s vaším psem intenzivně běhat 30 – 45 minut?

Je můj pes v dobré kondici pro běhání ?

Samozřejmě že ne všichni psi jsou schopni delšího běhu. Pro některé rasy je vhodnější chození, stejně tak jako pro štěňata do jednoho roku, staré či nemocné psy. Pokud máte jakékoli pochybnosti konzultujte vhodnost běhání se svým veterinářem než se rozhodnete pro intenzivní běhání.

Jak vaše běhání se psy funguje?

Každá lekce začíná krátkou procházkou k uvolnění a zahřátí svalů. Po celou dobu běhu je váš pes na vodítku a je postaráno o jeho bezpečnost. Vždy jsou k dispozici sáčky na výkaly a dostatek pitné vody. Tempo i dobu trvání běhu určuje váš pes. Po skončení běhu následuje opět krátká procházka k vychladnutí a relaxaci svalů.

 

VENČENÍ PSŮ

Je opravdu nutné venčit psa každý den?

Samozřejmě. Čím více se váš pes pohybuje, tím šťastnější, zdravější a lépe se chovající bude. Vědecké studie naprosto jasně prokázaly, že kratičké vyvenčení ráno a večer je zcela nedostatečné a pokud chcete aby váš pes prožil plnohodnotný šťastný a zdravý život, je alespoň jedna dlouhá procházka denně absolutně nezbytná.

Co je zahrnuto ve vašem denním venčení?

Každé venčení je předem dohodnuto podle vašich požadavků, tedy délka, místo i forma procházky. Mimo tyto základní parametry lze dohodnout celou řadu vámi požadovaných detailů. Obecně zahrnuje každé venčení vodu, potravu a medikamenty nepodávané injekčně (pokud potřeba v době venčení).

Kolik psů venčíte najednou?

V drtivé většině pouze jednoho. Maximální počet jsou dva a to po vzájemné dohodě a na výslovné přání obou majitelů, v tomto případě se musejí psi znát a dobře snášet. Pokud máte více než jednoho psa, samozřejmě je můžeme venčit všechny společně. Jsme si vědomi přínosu společných vycházek a pozitivního sociálního aspektu psích kolektivů. Nicméně nepovažujeme venčení psů ve smečkách za bezpečné ani pro psy přínosné a proto preferujeme individuální přístup zajišťující maximální bezpečnost, pohodlí a spokojenost vašeho čtyřnohého kamaráda.

 

 

HLÍDÁNÍ PSŮ

Proč bych měl využít nabídky hlídání od Pawz?

Váš mazlíček zůstane ve svém známém prostředí, kde se cítí bezpečně a pohodlně, zachová si stravovací rutinu i rytmus a prostředí venčení. Nebude vystaven nebezpečí kontaktu s cizími eventuelně i nemocnými zvířaty. A hlavně – zatímco budete nepřítomni, váš miláček dostane spoustu, spoustu lásky a péče a vůbec se mu nebude stýskat. Navíc obdržíte pravidelnou informaci prostřednictvím telefonu či e mailu o tom, jak se mu daří včetně krátkého video záznamu, pokud si budete přát.

Co je konkrétně hlídání přes noc?

Naše služba hlídání přes noc vám dá pocit, jako byste vlastně byli doma a měli svého čtyřnohého kamaráda pořád u sebe. V průměru strávíme ve vaší domácnosti cca 10 hodin denně a návštěvy včetně ranního a večerního venčení jsou uzpůsobeny zvyklostem vašeho psa. Samozřejmě lze po dohodě přidat další návštěvy. Ve vaší domácnosti strávíme s vaším psem noc a to přináší i příjemný pocit bezpečí, že je o vaši domácnost postaráno.

Pokud jsem celý den či i více dní mimo domov, kolikrát by měl opatrovatel navštívit mého psa?

Většině psů stačí dvě návštěvy za den, u psů, kteří tráví většinu života uvnitř tři návštěvy. Každá služba je ušita na míru vašeho psa a počet i frekvence návštěv je uzpůsoben jeho potřebám.

 

VÝCVIK PSŮ

Jaké výcvikové metody využíváte?

Cvičíme pozitivním upevňováním pomocí „signálu“ – buď klikru nebo opakováním slova – a odměny na posílení dobrého chování. Odměny nemusí být vždy v podobě pamlsku; mohou to být pochvaly, poplácání nebo hračky. Psi se nejlépe učí pomalu, a každá nová výzva by měla být založena na předchozím úspěchu. Učení založené na budování úspěchu po úspěchu je nejtrvalejší a výrazně zvyšuje touhu vašeho psa dělat, co po něm chcete.

Co je pozitivní upevňování?

Pozitivní upevňování cviků motivuje vašeho psa k věcem, které rád dělá, takže vás bude chtít poslouchat. Pes, který cvičí pomocí pozitivního upevňování, má šťastný postoj k učení, které z něho udělá mnohem lepšího společníka.

Kolik času mám vyčlenit procvičování?

Psi se učí nejlépe, pokud cvičí ve velmi krátkých, pozitivně laděných lekcích. Každá by měla trvat 2 až 5 minut několikrát denně. Kromě těchto specializovaných lekcí, je vaším nejsilnějším učebním nástrojem ochota začlenit cvičení do reálného života. My vám ukážeme, jak integrovat skutečné odměny do běžných interakcí s vaším psem, jako je krmení, procházky a hraní.

Je moje osmi-týdenní štěně na výcvik moc mladé?

Vaše štěně se učí hned, od první interakce s vámi, ať už vědomě či podvědomě. V osmi týdnech je ten správný čas začít podporovat chování, které byste chtěli vidět u svého dospělého psa. Co se štěně naučí hned, naučí se nejlépe!

 

NÁVŠTĚVY ŠTĚŇAT

Proč potřebuji aby mé štěně někdo navštívil?

Malé štěně může mít celou řadu problémů, pokud je samo, k těm dvěma hlavním patří strach ze samoty a nutnost vyměšování. Pravidelnost je základem k získání dobrých návyků a prevenci nežádoucího vývoje štěněte jako je destruktivní chování, přílišné štěkání či vytí. A v neposlední řadě vaše domácnost zůstane nejen nezničená, ale také čistá.

Kdy bude mé štěně navštíveno?

Záleží na vašem programu. Normálně pracující člověk je mimo domov zhruba od 7:30, 8 hodin do 17 až 18 hodin. To je dlouhých deset hodin a štěně nemůže být tak dlouho samo. V tomto případě plánujeme návštěvu okolo 10 a 14 hodiny, což zredukuje dobu samoty na snesitelnou délku a je také pravděpodobné, že stěňátko vydrží čtyři hodiny bez vyměšování.

 

SLUŽBY

Co znamená vstupní konzultace?

Spoustu naslouchání na naší straně. Vyžadujeme toto setkání před započetím spolupráce abychom mohli dobře poznat vás i vašeho psa, místo kde žije, jeho zvyky a oblíbené i neoblíbené věci. Dává šanci i vám lépe poznat nás i služby, které nabízíme.

Co jsou to zprávy o vašem psu?

Po skončení každé služby dostanete krátký souhrn informací o tom, kde váš pejsek byl, co dělal a zda se udály nějaké zvláštnosti. Pošleme vám i obrázky z procházky a při celodenním/celonočním hlídání i krátké video.

Jak mohu změnit objednaný čas služby?

Pokud máte přístup k počítači a internetu, žádali bychom vás o zaslání e mailu nebo vyplnění kontaktního formuláře pro oznámení jakékoli změny. Nový termín můžete zarezervovat vyplněním on line formuláře. Druhým preferovaným způsobem je potom telefonická zpráva či SMS.

Proč nepreferujete telefonickou komunikaci?

Snažíme se všechny informace digitalizovat, zejména pak časový plán služeb. On line formulář umožňuje vám uvést co nejvíce důležitých informací a nám mít důležité informace po ruce a kompletní. Zpracovávání elektronických formulářů je navíc časově méně náročné a my pak můžeme ušetřený čas věnovat zvyšování kvality služeb vašim mazlíčkům.

Kdy vám tedy mohu volat?

Jsme si vědomi toho, že se věci mění a někdy je třeba domluvu zrušit. V takovém případě bychom vás žádali o zaslání e mailu, vyplnění kontaktního formuláře, zaslání SMS nebo zatelefonování.

Pro venčení, běhání a návštěvy štěňat je třeba zaslat zprávu o zrušení nejpozději do 19 hodin v den předcházející domluvenému termínu, pro hlídání potom 2 dny předem (pokud smluvený čas zahrnuje víkend, potom 7 dní). V případě pozdější notifikace budeme nuceni účtovat cenu v plné výši objednané služby.

Jakým způsobem platím za vaše služby?

Pro venčení, běhání a návštěvy štěňat vám zašleme na konci kalendářního měsíce fakturu za dodané služby splatnou do 7 pracovních dnů. Pro hlídání je platba do 7 dnů od potvrzení služby naší kanceláří. Způsob platby je převodem či v hotovosti

Jak zacházíte s klíči od mé domácnosti?

Klíčům je věnována maximální pozornost a nikdy se na nich neuvádí jméno či adresa klienta pouze jméno psa.

Jak mám začít spolupráci s Pawz?

Jednoduše. Zavolejte na 602 318 006, pošlete e mail na adresu info@pawz.cz nebo vyplňte kontaktní formulář.

 

Těšíme se na vás i vaše chlupáče!

 Pawz tým


Vaše názory, naše zodpovědnost…